(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

Yoksulluk sadece iktisadi bir sorun değil, aynı zamanda sosyolojik ve politik bir gerçekliktir. Günlük hayat içerisinde dahi yoksulluğa dair manzaralar görmek kaçınılmazdır. Bu nedenle insanlık tarihi aslında bir anlamda yoksulluk ve yoksullukla mücadele tarihidir. Yoksulluğun temel nedenleri iktisadi konularda aranabilir ve bu nedenle gelir dağılımında yaşanan adaletsizlikler yoksulluğun en önemli nedenidir. Piyasanın kendi dinamikleri ve temel mantığı gelir dağılımının (bölüşümün) bozulmasına müsaittir. Bu nedenle kamu otoritesinin gelir dağılımında adaleti sağlamak üzere müdahalesi kaçınılmazdır. Burada sözü edilen yurtiçi gelir dağılımı adaletsizliğidir. Ancak yoksulluğun kaynağı olarak diğer bir sorun daha vardır ki, o da uluslararası gelir dağılımı adaletsizliğidir. Burada sözü edilen, ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki adaletsizliktir. Bu tartışma içerisinde de azgelişmişlik ve kalkınma kavramları önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda "Gelir Dağılımı ve Yoksulluk" dersi kapsamında öncelikle yurtiçi gelir dağılımı adaletsizliği, sonrasında da uluslararası gelir dağılımı adaletsizliği üzerinde durulmuştur. Her iki bölüşüm sorununda da kamunun politika araçları değerlendirilmiştir. Dersimiz tek dönemlik ve üç (3) kredilik olmakla birlikte, öğrencilerin gelir dağılımı ve yoksulluk konusunda geniş ve entelektüel bir perspektife sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin de sürece dahil olduğu aktif ve katılımcı bir ders yöntemi izlenmektedir.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları (Vize) (ÇEKO)              Sınav Sonuçları (Vize) (OSD)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel