(Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı)

Halkın ortak cüzdanını ifade eden kamu bütçesi, devletin sadece gelir ve giderlerini gösteren bir mali tablo değil, aynı zamanda önemli bir planlama aracıdır. Kamu bütçesinin maliye politikası aracı olması özelliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, bütçe politikalarının ekonomiye yön verme ve ekonominin gidişatını planlama anlamında ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. Kamu bütçeleri gerek bir konjonktür politikası gereği iradi, gerekse de gayri iradi yollarla açık verebilmektedir. Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayamaması durumu birçok nedene bağlıdır ve bu durumun birçok sonucu vardır. Aynı zamanda bu bütçe açıklarının kapatılması (finansmanı) için kullanılan bazı yöntemler vardır. Özellikle de Türkiye'nin de yaşadığı bir sorun olan bütçe açıkları ve bu açıkların finansmanı önemli bir konudur.

Bu dersin amacı, öğrencilerimizin kamu açık türlerini, bütçe açıklarının nedenleri ve sonuçlarını, bütçe açıklarının finansman yöntemlerini öğrenmesini sağlamak ve konuyla ilgili bazı özel tartışma alanlarında yorum yapabilme kabiliyetlerini geliştirmektir. Tek dönemlik ve seçmeli olan bu ders kapsamında, hem teorik eğitim verilmekte hem de uygulama ödevleriyle öğrencilerin pratik yapmaları sağlanmaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları (Vize)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel