Akademisyenlerin binişlerinde düğme olmamasının nedeni,
kimsenin önünde düğme iliklememeleri gerektiğidir.

 

 

 

© Cihan Yüksel