(Maliye Bölümü)

Yerel yönetimler, kamu sektörünün önemli bileşenlerinden biridir. Merkezi yönetimin yerel düzeydeki hizmetlerini sunmak üzere görevlendirilmiş yerel yönetimlerin yetki genişliği ülkelerin yönetim yapılarına göre değişmektedir. Kimi ülkelerde sadece idari ve mali özerkliğe sahip olan yerel yönetimler, kimi ülkelerde federatif bir yapıya giderek siyasi özerkliğe de sahip olabilmektedir. Yetki genişliği ne olursa olsun, her yerel yönetim biriminin harcama yapma ve gelir elde etme durumu söz konusudur. Hizmetlerin daha fazla yerelleşmesi ile söz konusu harcamalar artabilmekte, buna bağlı olarak da gerek genel bütçeden pay verilerek gerekse de vergi toplama yetkisi verilerek yerel yönetimlerin gelir elde etmesi sağlanmaktadır.

Bu nedenle "Yerel Yönetimler Maliyesi" dersi kapsamında yerinden yönetim anlayışının teorik temellerinin yanı sıra, yerel yönetimlerin idari ve mali yapısı detaylı olarak incelenmektedir. Özellikle son yıllarda yerel yönetimler maliyesinde yeni yaklaşımların tartışılması dersin içeriğini daha da güncel hale getirmektedir. Dersimiz tek dönemlik ve üç (3) kredilik olmakla birlikte, öğrencilerin yerel yönetimlerin idari yapılarına ve mali işleyişlerine hakim olmalarını amaçlamaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları (Vize)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel