(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

1929 Büyük Bunalım ile birlikte Klasik İktisadın temel argümanları sorgulanmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak devletin ekonomiye müdahalesinde sadece mali amacının olmadığı, birtakım ekonomik ve sosyal amaçlara da ulaşmak için maliye politikasının kullanılabileceği fikri yaygınlaşmıştır. Maliye Politikası uygulamalarını hem kuramsal ortamda hem de pratikte popüler kılan bu gelişmeler İktisat Politikasının bir parçası olarak Maliye Politikası dersinin önem kazanmasına yol açmıştır. Bu dersin amacı, öğrencilerin maliye politikası uygulamalarının hem teorik arka planını analiz etmeleri hem de ekonomik rahatsızlıklar karşısında maliye politikası araçlarının nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeleridir.

Bu nedenle "Maliye Politikası" dersi kapsamında, maliye politikasının amaç ve araçları; maliye politikasının etkinliğine ilişkin iktisadi yaklaşımlar; maliye politikası uygulama yöntemleri; ekonomik sorunlar karşısında uygulanması gereken maliye politikası uygulamaları tartışılmaktadır.  Dersimiz tek dönemlik ve üç (3) kredilik olmakla birlikte, öğrencilerin teori ve pratiğe dayalı maliye politikası uygulamaları konusunda detaylı bir bilgi donanımına sahip olmasını amaçlamaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları (Vize)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel