(Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı)

Yerel yönetimler, kamu sektörünün önemli bileşenlerinden biridir. Merkezi yönetimin yerel düzeydeki hizmetlerini sunmak üzere görevlendirilmiş yerel yönetimlerin yetki genişliği ülkelerin yönetim yapılarına göre değişmektedir. Kimi ülkelerde sadece idari ve mali özerkliğe sahip olan yerel yönetimler, kimi ülkelerde federatif bir yapıya giderek siyasi özerkliğe de sahip olabilmektedir. Yetki genişliği ne olursa olsun, her yerel yönetim biriminin harcama yapma ve gelir elde etme durumu söz konusudur. Hizmetlerin daha fazla yerelleşmesi ile söz konusu harcamalar artabilmekte, buna bağlı olarak da gerek genel bütçeden pay verilerek gerekse de vergi toplama yetkisi verilerek yerel yönetimlerin gelir elde etmesi sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin idari ve mali yapılarının incelenmesi bu açıdan önemli bir konudur.

Bu nedenle bu ders kapsamında önce yerel yönetimler maliyesi teorik olarak anlatılacak; ardından Türkiye'de yerel yönetimlerin mali yapısı ve sorunları incelenecektir. Tek dönemlik ve seçmeli olan bu ders kapsamında, hem teorik eğitim verilmekte hem de öğrencilerin yerel yönetimler maliyesini inceleyip dersteki katılımıyla pratik yapmaları sağlanmaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel