(Uluslararası İlişkiler Bölümü)

İnsanlık bir arada yaşayıp toplumu oluşturduğunda bireysel ihtiyaçlarının yanı sıra kamusal ihtiyaçlar da edinmiştir. İnsanların ortak tüketimine konu olan bu mal ve hizmetlerin sunumu piyasa tarafından gerçekleştirilemediğinden, kamu sektörü bu mal ve hizmetleri ve genel olarak da kamusal hizmetleri sunar. Kamusal hizmetlerin sunulmasında devletin katlandığı masraflar kamu harcamalarını oluşturur. Kamu harcamalarının finanse edilmesi için de yine devletin herkesten vergi vb. gelirler toplaması gerekir. Kamu Maliyesini en kaba haliyle, devletin kamusal hizmetleri sunmak için yaptığı kamu harcamalarını ve bunları finanse etmek amacıyla topladığı kamu gelirlerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir dal olarak tanımlayabiliriz. Bu çerçevede Kamu Maliyesi dersinin amacı, öğrencilere devletin ekonomideki varoluş gerekçelerini öğretmek ve maliye politikası araçlarının ayrı ayrı analizini yapmaktır.

Bu nedenle "Kamu Maliyesi" dersi kapsamında kamu kesimi tanıtılacak, piyasa başarısızlıkları teorisi çerçevesinde devletin ekonomideki varoluş nedenleri incelenecek, kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ayrı ayrı analizleri yapılacaktır. Dersimiz tek dönemlik ve üç (3) kredilik olmakla birlikte, öğrencilerin teori ve pratiğe dayalı olarak kamu maliyesi konusunda detaylı bir bilgi donanımına sahip olmasını amaçlamaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cihan Yüksel