(Maliye Doktora Programı)

Kamu bütçesi, parlamentonun halktan aldığı yetkiye dayanarak devlete harcama yapma ve vergi toplama yetkisinin verildiği bir kanundur. Dahası kamu bütçesi, devletin hangi kamu hizmetlerine ne kadar harcama yaptığını ve bu harcamaları hangi kaynaklardan finanse ettiğini görmemizi sağlayan bir kamu bilançosudur. Ama en basit dille kamu bütçesi aslında halkın ortak cüzdanıdır. Çünkü bu cüzdana hepimiz vergilerimizle katkıda bulunmaktayız ve ortak tüketime konu olan kamusal hizmetlere bu cüzdandan hep birlikte harcama yapmaktayız. Bu nedenle her gelir grubundaki ve her yaştaki vatandaşın ortak cüzdanımız olan kamu bütçesi hakkında belirli bir bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Ancak doktora düzeyinde maliye eğitimi alan bir kişinin, bu asgari bilgilerin dışında teknik olarak kamu bütçesini detaylarıyla bilmesi kaçınılmazdır. Zira bir maliye öğrencisi bu yolla hem kamu sektörünü daha detaylı olarak analiz etmiş olacak, hem de kamu sektörünün harcama ve gelir yapılarını öğrenmiş olacaktır.

Bu nedenle bu ders kapsamında önce bütçe teorisi ve Türkiye'deki bütçeleme süreci anlatılacak; ardından bütçe yönetimiyle ilgili özel konular incelenecektir. Tek dönemlik ve seçmeli olan bu ders kapsamında, hem teorik eğitim verilmekte hem de öğrencilerin bütçe verilerini inceleyip dersteki katılımıyla pratik yapmaları sağlanmaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları

 


Bütçe Yönetimi ve Mali Planlama dersi kapsamında öğrendiğiniz bazı bilgileri pekiştirmek ve kullandığınız kavramları zihninizde somutlaştırabilmek adına, bütçeyle ilgili aşağıdaki metinleri incelemenizi tavsiye ederim:

(Aşağıdaki belgelerin isimlerini tıkladığınızda dosya açılacaktır)

- Orta Vadeli Program

- Bütçe Çağrısı

- Bütçe Hazırlama Rehberi

- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

- Mersin Üniversitesi Stratejik Planı

- Mersin Üniversitesi Performans Programı

- Mersin Üniversitesi Faaliyet Raporu

- Genel Faaliyet Raporu

- Kesin Hesap Kanunu

- Genel Uygunluk Bildirimi

 

 

© Cihan Yüksel