(Maliye Tezsiz Yüksek Lisans)

Türkiye'de kamu bütçesi konusunda 1927 yılından 2003 yılına kadar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu geçerli olmuştur. Ancak 2005 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu ortadan kalkmış ve Türkiye'nin mali yapısı genel olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle 5018 sayılı kanun Türkiye'nin mali anayasası olarak kabul edilir. Bu kanun ile aynı zamanda daha önce geçerli olan bütçe sistemi değişmiş ve stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçe sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bütçe sistemindeki bu köklü değişiklik, Maliye öğrencilerinin daha önce aldıkları Kamu Bütçesi dersine ilaveten Türkiye özelinde uygulanan bütçe sistemini öğrenmeyi ve genel olarak söz konusu mali anayasayı incelemelerini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede bu dersin amacı, öğrencilerin stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporu olgularını kavraması ve 5018 sayılı kanunun içeriğini analiz etmesidir.

Bu nedenle "Kamu Mali Yönetimi" dersi kapsamında, genel bütçe bilgileri verilecek ve ardından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu detaylarıyla incelenecektir. Dersimiz tek dönemlik ve üç (3) kredilik olmakla birlikte, öğrencilerin Türkiye'de uygulanmakta olan bütçe sistemi konusunda detaylı bir bilgi donanımına sahip olmasını amaçlamaktadır.

 

Ders İçeriği               Ders Notları               Sınav Sonuçları (Vize)

 


Kamu Mali Yönetimi dersi kapsamında öğrendiğiniz bazı bilgileri pekiştirmek ve kullandığınız kavramları zihninizde somutlaştırabilmek adına, bütçeyle ilgili aşağıdaki metinleri incelemenizi tavsiye ederim:

(Aşağıdaki belgelerin isimlerini tıkladığınızda dosya açılacaktır)

- Orta Vadeli Program

- Bütçe Çağrısı

- Bütçe Hazırlama Rehberi

- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

- Mersin Üniversitesi Stratejik Planı

- Mersin Üniversitesi Performans Programı

- Mersin Üniversitesi Faaliyet Raporu

- Genel Faaliyet Raporu

- Kesin Hesap Kanunu

- Genel Uygunluk Bildirimi

 

 

© Cihan Yüksel